Om oss

Studio Flygar är en illustrationsbyrå som producerar illustrationer och animationer för uppdragsgivare inom både privat och offentlig sektor. Vi har omfattande erfarenhet av både analoga och digitala tekniker samt gedigen kunskap inom naturvetenskap med särskilt sakkunskap inom natur och miljö, teknik samt folkhälsa i vid bemärkelse.
Under åren har Studio Flygar utvecklat och förfinat sitt specialområde: att med hjälp av bilder tydliggöra och förklara komplexa sammanhang på ett lättförståeligt sätt.
Våra uppdragsgivare är ofta samhällsaktörer som myndigheter, kommuner och organisationer, men också företag och mediehus.

Tobias Flygar

Jag är verksam illustratör och animatör sedan 1995 då jag var färdigutbildad teknisk illustratör. Att rita och måla är min passion och något jag ägnat mig åt så länge jag kan minnas. Jag är specialiserad inom illustration, animation och informationsgrafik, med särskild sakkunskap inom teknisk- och naturvetenskaplig illustration. Jag utför bland annat översiktsbilder, sprängskisser, flödesillustrationer, instruktionsbilder men även mer lekfulla och lättsamma illustrationer. Jag behärskar de flesta digitala och traditionella teknikerna.

Syftet med mina illustrationer är oftast att förklara saker för personer som inte är experter. Som illustratör ser jag mig som en länk till att göra komplexa saker mer begripliga för vanliga människor, på ett lustfyllt sätt!

Hanna Flygar

I våra uppdrag håller jag samman och projektleder arbetet, men är även aktiv i den kreativa processen. I dialog med kunden/uppdragsgivaren tar jag fram och utvecklar idéer. Jag arbetar med research, faktainsamling samt gestaltningsfrågor från skiss till slutprodukt.
I arbetet har jag stor nytta av min apotekarutbildning och min yrkeserfarenhet inom farmaci, miljö och hållbarhet/ESG (Environmental, Social and corporate Governance) samt av mitt långvariga ideella engagemang för natur och miljö.
Jag har även nytta av de utbildnings- och informationsinsatser som jag drivit och varit delaktig i, både lokalt och på koncernnivå. Arbetet på Studio Flygar handlar mycket om att ta in stora mängder fakta och hjälpa uppdragsgivaren tydliggöra och avgränsa informationsinsatsen. Därefter, med hjälp av bild, text och ibland ljud, gestalta informationen så att budskapet blir både tydligt och tillgängligt relativt avsedd målgrupp.

Kunder i urval

Bland våra kunder finns Mälarenergi, Uppsala kommun, Naturvårdsverket, WBAB, Sanoma utbildning, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Novo Nordisk, Mälarens vattenvårdsförbund, Vafab Miljö, NCC, Västerås stad, Skolverket, SISU Idrottsböcker, Aktivt Uteliv, Janssen, Energiföretagen, Mimer bostad.