Animation

Informationsfilm om konnektivitet i vattendrag och sjöar –
Miljösamverkan Sverige

“Fixa laddplats till bostadsrättföreningen” –
Västerås stad

Informationsfilm “Framtidens samhälle” Del 1 av 5 –
Mälarenergi
Hur vi når klimatmålen till 2045 –
Energiföretagen/Swedenergy
Våtmarker, naturens eget reningsverk –
Naturvårdsverket

Film i serien “Töm säcken” på Återbruken –
Vafab Miljö