Informationsgrafik

Details

Illustration till större vepa som visar olika vattenbromsande åtgärder i ett landskap. Illustrationen har använts både av Havs- och vattenmyndigheten i Sverige och Vattendirektoriet i Norge.