Teknisk illustration över PFAS spridningsvägar i miljön

Teknisk illustration som visar källor och olika spridningsvägar för PFAS i miljön, inklusive konsumentprodukter, technical illustration of PFAS contamination pathways in the environment, sources of PFAS

Teknisk illustration som visar källor till PFAS och vägar som kemikalier i gruppen PFAS sprids i vår miljö, bland annat vilka konsumentprodukter som kan innehålla PFAS.